SÄÄNNÖT

Tiivistelmä

Tällä sivulla on sokkopingiksen viralliset pelisäännöt, jotka on suomentanut IBSA:n julkaisemista säännöistä Jussi Rosti.

SOKKOPINGIKSEN PELISÄÄNNÖT 2018 – 2021

Nämä säännöt on neuvotellut ja hyväksynyt IBSA:n sokkopingiksen alakomitea Handenissa marraskuussa 2017. Säännöt tulevat voimaan 1. tammikuuta 2018.

Näitä sääntöjä sovelletaan kaikkiin sokkopingispeleihin IBSA:n maailmanmestaruuskilpailuissa, IBSA:n maanosien mestaruuskilpailuissa sekä kaikissa muissa IBSA:n hyväksymissä tapahtumissa.

1. JOHDANTO

Sokkopingistä pelaa kaksi pelaajaa. Pelipöytä on suorakaiteen muotoinen ja sen molemmissa päissä on maalisyvennykset. Keskiseinä jakaa pelipinnan kahteen yhtä suureen pöytäpuoliskoon. Peliä pelataan mailoilla ja pallolla, jossa on hauleja sisällä. Pelin tarkoituksena on lyödä pallo pelipöytää pitkin keskiseinän alitse vastustajan torjunnan ohi maalisyvennykseen.

1.1 Jäljempänä ovat pelin säännöt.

1.2 IBSA:n sokkopingiksen alakomitea päättää turnausmuodosta turnauksen järjestäjiä kuultuaan. Kansainvälisiä ranking-pisteitä antaviksi, IBSA:n sokkopingiksen alakomitean virallisesti hyväksymiksi turnauksiksi pyrkivissä kilpailuissa on noudatettava IBSA:n sokkopingiksen alakomitean hyväksymiä sääntöjä.

1.3 Kansallisia mestaruuskilpailuja järjestettäessä on noudatettava IBSA:n sokkopingiksen alakomitean hyväksymiä sääntöjä. Muutoin kilpailusta ei jaeta kansainvälisiä ranking-pisteitä.

1.4 Jos IBSA:n sokkopingissääntöjen käännöksessä on epäselvyyksiä, noudatetaan englanninkielisiä sääntöjä.

Nämä säännöt koostuvat neljästä osasta

A: MÄÄRITELMÄT
B: PELISÄÄNNÖT
C: VARUSTEET
D: JOUKKUEPELIN SÄÄNNÖT

A: MÄÄRITELMÄT

 

 • Mailakäsi:
  Mailaa pitävä käsi sormista enintään 6 cm ranteen yläpuolelle. Mailakäteen sisältyy käsisuoja, josta on tarkemmat ohjeet säännössä 10.2.
 • Keskiseinä:
  Suorakaiteen muotoinen seinä, joka jakaa pöydän kahteen pöytäpuoliskoon. Keskiseinä on kiinnitetty sivuseiniin pelialueen yläpuolelle.
 • Päätytaso:
  Kapea puinen kansi päätyseinän päällä.
 • Luovutus:
  Jos pelaaja ”luovuttaa ottelun”, hän lopettaa pelaamisen omasta tahdostaan, esim. loukkaantumisen vuoksi.
  Luovuttava pelaaja saa pitää kaikki pallo- ja eräpisteet, jotka hän on ennen luovutusta voittanut. Hän häviää ottelun matalimmalla mahdollisella pistemäärällä.
  Esimerkki: Pelaaja A on voittanut ensimmäisen erän pistein 11–5 ja johtaa toista erää pistein 7–2, mutta luovuttaa sitten loukkaantumisen vuoksi. Pelaaja B voittaa ottelun 11–5, 7–11, 0–11.
 • Maali:
  Maali syntyy, kun pallo menee kokonaan maalisyvennykseen tai jos maalin kärsivä pelaaja työntää pallon maalitaskusta ulos jollakin ruumiinosalla ja tuomari huomaa sen.
 • Maalialue:
  Maalisyvennyksen etupuolella tunnustellen havaittavalla reunaviivalla merkitty alue kyseinen reunaviiva mukaan lukien.
 • Maalisyvennys:
  Vaakasuoran pelipinnan päässä ja pystysuorassa päätyseinässä oleva aukko.
 • Kieli:
  Pelaaja ja hänen valmentajansa saavat keskustella keskenään millä kielellä tahansa seuraavin poikkeuksin:

  • Jos valmentaja haluaa kannustaa tai tukea pelaajaa, kun pallo ei ole pelissä, hän saa tehdä sen vain turnauksen virallisella kielellä (säännön rikkomiseen sovelletaan sääntökohtaa 9.1 tai 9.2)
 • Diskaus:
  Pelaaja diskataan, jos hän rikkoo jotakin sääntöä.
  Pelaaja, joka diskataan ottelusta, häviää kaikki erät ilman yhtään pistettä. Pelaajan ennen tätä voittamat pisteet ja erät mitätöidään.
  Esimerkki: 11–0, 11–0, 11–0.
 • Ottelu:
  Mikä tahansa sovitusta erämäärästä koostuva kokonainen ottelu, kuten paras kolmesta (esim. 2–1) tai EM- tai MM-kisoissa paras viidestä (esim. 3–2).
 • Vapaa käsi:
  Se käsi, jossa pelaaja ei pidä mailaa.
 • Pelialue:
  • Laidoilla sivuseinät ja päätyseinä koko korkeudeltaan.
  • Vaakatasossa pelipöydän pinta.
  • Sivuseinien yläpinta.
  • Päätytason yläpinta ei kuulu pelialueeseen. Päätytason alapinta ja etupinta kuuluvat pelialueeseen.
 • Rangaistus:
  Pelaajan tai valmentajan vakava sääntörikkomus ottelun aikana kaikki tauot mukaan lukien. Tuomari voi antaa pelaajalle varoituksen ennen rangaistusta, mutta se ei ole välttämätöntä. Rangaistus ei muuta syöttöjärjestystä.

  • Jos tuomari keskeyttää ottelun rangaistuksen antamisen vuoksi, ottelu jatkuu uusintasyötöllä.
  • Jos rangaistus annetaan, kun pallo ei ole pelissä, ottelu jatkuu normaalisti seuraavalla syötöllä.
 • Pelivirhe:
  Pelaajan tekninen tai tahaton virhe pelin aikana. Aiheuttaa yleensä yhden (1) pisteen menetyksen.
 • Pelipinta:
  Vaakatasossa oleva pöytälevy.
 • Syöttövuoro:
  Kaksi (2) perättäistä syöttöä.
 • Erä:
  Erä on ottelun osa, jonka voittaa se pelaaja, joka ensin saavuttaa vähintään yksitoista (11) pistettä vähintään kahden (2) pisteen erolla vastustajaan.
  Joukkuepelin voittaa se joukkue, joka ensin saavuttaa vähintään kolmekymmentäyksi (31) pistettä kahden (2) pisteen erolla vastustajajoukkueeseen.
 • Peliaika:
  Pelissä kulunut kokonaisaika.
 • Lämmittely:
  Sovelletaan sekä yksilö- että joukkuepeliin.
  Aika, jonka kuluessa kaksi tai useampia pelaajia saa harjoitella vapaasti keskenään ja totutella pelipöytään. Lämmittelyn kesto on tavallisesti 60 sekuntia, mutta tuomari voi muuttaa lämmittelyaikaa, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Lämmittely voidaan myös jättää kokonaan pois.
  Lämmittelyn aikana pelaajien on käytettävä kaikkia vaadittuja sokkopingisvarusteita.
  Pelaaja ja hänen valmentajansa eivät saa keskustella keskenään lämmittelyn aikana (säännön rikkomiseen sovelletaan sääntökohtaa 9.2).
  Tuomari ilmoittaa lämmittelyn alkamisesta ja päättymisestä joko puhaltamalla pilliin tai sanallisesti.
 • Varoitus:
  Annetut varoitukset ovat voimassa koko ottelun ajan.
  Joukkuepelissä annettu varoitus koskee koko joukkuetta koko pelin ajan.
  Tuomari voi antaa varoituksen pelaamisen tai pelikatkon aikana.
  Jos varoitus annetaan pelin aikana, tuomari keskeyttää pelin puhaltamalla yhden (1) kerran pilliin, ilmoittaa varoituksen sekä perustelun sille, minkä jälkeen ottelu jatkuu uusintasyötöllä.

  • Jos tuomari keskeyttää ottelun varoituksen antamisen vuoksi, ottelu jatkuu uusintasyötöllä.
  • Jos varoitus annetaan, kun pallo ei ole pelissä, ottelu jatkuu normaalisti seuraavalla syötöllä.

B: PELISÄÄNNÖT

 

2. YLEISTÄ

2.1 Jokaista pelipöytää kohti tulee olla seuraavat toimitsijat:

 • Tuomari (näkevä)
 • Kirjuri-ajanottaja (peliaika ja aikalisät, pisteet ja syötöt)

Tuomari voi toimia myös kirjurina ja ajanottajana. Tätä sääntöä ei sovelleta maanosien mestaruuskisojen eikä MM-kisojen pudotuspeleissä, joissa on oltava kaksi toimitsijaa.

2.2 Jos tuomari loukkaantuu, hän keskeyttää ottelun, ja hänen sijalleen tulee toinen tuomari.

2.3 Tuomarin tulee kyetä tuomitsemaan peli englannin kielellä maanosien mestaruuskisoissa ja MM-kisoissa. Pelaaja, joka ei ymmärrä virallista kieltä, saa käyttää tulkkia, mutta hänen tulee ilmoittaa tulkkinsa ennen pelin alkua.

2.4 Tuomarin tehtävänä on varmistaa, että sääntöjä noudatetaan kaikissa tapauksissa. Tuomari saa ennen päätöstä pyytää apua kirjuri-ajanottajalta, mikäli hän ei ole pystynyt näkemään tilannetta varmasti. Epäselvässä tilanteessa tuomari voi ilmoittaa ”let”, jolloin syöttö uusitaan. Tuomarin päätös on lopullinen kaikissa tapauksissa.

2.5 Varusteiden tarkastuksen jälkeen peli alkaa ja päättyy tuomarin vihellyksellä. Yksi vihellys aloittaa ja pysäyttää pelin, kaksoisvihellys ilmoittaa maalin syntyneen, ja erän tai pelin päättymisen merkki on yksi pitkä vihellys.

2.6 Erän voittaa se pelaaja, joka ensin saavuttaa vähintään yksitoista (11) pistettä kahden (2) pisteen erolla vastustajaan.

2.7 Pelille ei saa määrätä aikarajaa SM-, EM- tai MM-kisoissa. Muissa turnauksissa järjestäjä voi määrätä pelille aikarajan. Turnauksen järjestäjän tulee ilmoittaa pelaajille aikarajasta ennen turnauksen alkua.

2.8 Jos ottelua pelataan aikarajaan saakka, voittajaksi julistetaan se, joka on johdossa, kun määritelty peliaika päättyy. Aikarajan täytyttyä tasapelitilanteessa suoritetaan uusi arvonta siitä, kumpi pelaaja syöttää ensin. Seuraavan pisteen voittanut pelaaja julistetaan voittajaksi.

2.9 Pelaajat vaihtavat pelipäätyä jokaisen erän jälkeen. Viimeisessä erässä pelipäätyä vaihdetaan, kun jompikumpi pelaaja on saavuttanut kuusi (6) pistettä tai kun puolet peliajasta on kulunut.

2.10 Jos pelataan vain yksi (1) erä, siihen sovelletaan sääntökohtaa 2.9.

2.11 Pelipäädyn vaihtamiseen saa käyttää enintään yhden (1) minuutin (60 sekuntia). Tuomari ilmoittaa, kun vaihtoaikaa on 15 sekuntia jäljellä sanomalla ääneen: ”15 sekuntia”.

2.12 Pelipäätyä vaihdettaessa pelaajat kiertävät vastapäivään.

2.13 Pelipäädyn vaihdon yhteydessä sovelletaan sääntökohtaa 3.1 (pelaaja voi keskustella valmentajansa kanssa).

2.14 Ennen pelin alkua pelaajien täytyy ilmoittaa valmentajansa nimi tuomarille. Pelaaja voi ilmoittaa valmentajansa, vaikka tämä ei ole paikalla. Valmentaja voi tulla pelihuoneeseen tai lähteä sieltä erätauon aikana, kun tuomari on avannut pelihuoneen oven.
Pelaajalla on oikeus vaihtaa ilmoittamaansa valmentajaa, kunnes tuomari on aloittanut lämmittelyn.

2.15 Pelipäädyn vaihdon aikana pelaaja saa levätä tai nauttia virvokkeita omin avuin tai valmentajansa avustuksella, mutta hänen täytyy pysyä pelihuoneessa.

2.16 Katsojien tulee olla hiljaa pelin aikana. Kun maali tai piste vihelletään, katsojat voivat antaa suosionosoituksia, mutta tuomarin tehtävänä on hiljentää pelihuone ja pitää se hiljaisena itse pelin aikana. Katsojat voivat tulla pelihuoneeseen tai lähteä sieltä erätauolla. Tuomari huolehtii, että ovi on avoinna erätauolla.

2.17 Valmentajan on pysyttävä pelaajansa pöytäpuoliskon puolella.

 

3. AIKALISÄT

3.1 Kummallakin pelaajalla on kunkin erän aikana oikeus yhteen (1) yhden (1) minuutin (60 sekuntia) aikalisään. Aikalisä pitää pyytää tuomarilta pelikatkon aikana. Aikalisän voi pyytää joko pelaaja itse tai hänen valmentajansa. Valmentaja ja pelaaja saavat keskustella keskenään ainoastaan aikalisän ja puolenvaihdon aikana (ks. myös kohdat 2.12 ja 2.13).

3.2 Tuomari voi keskeyttää pelin aina, kun hän katsoo sen tarpeelliseksi (esim. loukkaantuminen, voimakas melu, tuomarin tai pelaajan tarve käydä wc:ssä). Peli alkaa uusintasyötöllä, mikäli peli keskeytettiin kesken pallon.
Jos tuomari myöntää pelaajalle luvan käydä wc:ssä, pelaajan on palattava pelipöydän ääreen viiden (5) minuutin kuluessa. Jos pelaaja ei saavu pelipöydän ääreen tässä ajassa, hän häviää ottelun diskaussääntöjen mukaisesti.

3.3 Tuomari voi määrätä lääkinnällisen aikalisän, jos pelaaja on loukkaantunut. Jos pelaaja ei pysty jatkamaan peliä viiden minuutin kuluessa, hän häviää ottelun diskaussääntöjen mukaisesti.

3.4 Pelikello pysäytetään aikalisän ja pelikatkojen ajaksi.

 

4. PISTELASKU

4.1 Maalista annetaan kaksi (2) pistettä. Tuomari ilmoittaa maalin syntymisestä kahdella vihellyksellä.

4.2 Pisteiden saamiseen ei vaikuta se, kumman pelaajan syöttövuoro on kyseessä.

4.3 Vastustajalle annetaan yksi (1) piste, jos pelaaja lyö pallon keskiseinään niin, että pallon kulku eteenpäin pysähtyy. Pallon ”kulun eteenpäin” ei katsota pysähtyneen, jos pallo osuu keskiseinän alaosaan siten, että se jatkaa suoraan kulkuaan pelipöydän toiselle puolelle.

4.4 Vastustajalle annetaan yksi (1) piste, jos pelaaja lyö pallon keskiseinän yli.

4.5. Vastustajalle annetaan yksi (1) piste, jos pelaaja koskettaa palloa pelialueella millä tahansa muulla kehonosalla kuin mailakädellä tai mailalla.

4.6 Vastustajalle annetaan yksi (1) piste, jos pallo pelaajan mailan tai mailakäden kosketuksesta lentää pois pelialueelta.

4.7 Vastustajalle annetaan yksi (1) piste, jos pelaaja vangitsee tai pysäyttää pallon yli kahden (2) sekunnin ajaksi niin, ettei vastustaja voi kuulla pallon liikettä. Kahden sekunnin määräaika perustuu tuomarin arvioon, ei ajanottokelloon.

4.8 Vastustajalle annetaan yksi (1) piste, jos pelaaja lyö palloa niin, että se koskee päätytason yläpuolta.

4.9 Palloon ei saa koskea maalialueella. Jos näin käy, vastustajalle annetaan yksi (1) piste. – Jos pallo koskettaa mailaa tai mailakättä maalialueella ja menee suoraan maaliin, tilanne tuomitaan maaliksi ja vastustajalle annetaan kaksi (2) pistettä. Jos pallo koskettaa mailaa tai mailakättä maalialueella ja sen jälkeen jotain muuta kehon osaa, kyseessä on laiton kosketus ja vastustajalle annetaan yksi (1) piste. Jos pallo koskettaa mailaa tai mailakättä maalialueella ja menee sen jälkeen minne tahansa muualle – pelipöydällä tai sen ulkopuolella – kuin suoraan maaliin, kyseessä on laiton puolustus ja vastustajalle annetaan yksi (1) piste, koska silloin rikotaan tämän säännön ensimmäistä virkettä: Palloon ei saa koskea maalialueella.

 

5. PELIN ALOITUS

5.1 Ennen ottelun alkua tuomari esittelee itsensä, ajanottaja-kirjurin, pelaajat ja valmentajat.

5.2 Ennen ottelun alkua tuomari tarkastaa pelaajien läpinäkymättömät silmäsuojat, mailat, pelikäsineet ja peliasut.

5.3 Ennen ottelun alkua tuomari arpoo syöttövuoron kolikolla. Ottelukaavion mukaista kotipelaajaa pyydetään valitsemaan joko kruuna tai klaava. Jos hän arvaa oikein, hän saa valita, ottaako syöttövuoron vai luovuttaako sen vastustajalle.

5.4 Silmäsuojia on pidettävä koko ottelun ajan. Lämmittely, aikalisät ja pelipäätyjen vaihdot ovat osa ottelua. Pelaaja ei saa koskettaa silmäsuojiaan. Myös taukojen aikana pelaajan on pyydettävä siihen tuomarilta lupa. Jos tuomari myöntää luvan, pelaajan on käännyttävä poispäin pöydästä. Ennen pelin jatkumista tuomarin on tarkistettava, että silmäsuojat ovat kunnolla paikoillaan, eikä tummennuksessa ole aukkoja, joista voisi nähdä läpi.
Jos pelaaja rikkoo tätä sääntöä, vastustajalle annetaan yksi (1) piste.
Jos pelaaja koskee silmäsuojiaan ennen erän alkua ilman tuomarin lupaa, erä aloitetaan pistemäärästä 1–0 pisteen saaneen pelaajan eduksi. Ottelu alkaa normaalissa syöttöjärjestyksessä.
Jos pelaaja koskettaa silmäsuojiaan pelin aikana, tuomari keskeyttää ottelun ja vastustajalle annetaan yksi (1) piste. Ottelu jatkuu uusintasyötöllä.

5.5 Tuomari vierittää pallon syöttäjälle ja kysyy ovatko, pelaajat valmiina aloittamaan pelin (ensin vastaanottajalta, sitten syöttäjältä). Tuomari odottaa, että hän saanut molemmilta myöntävän vastauksen (KYLLÄ/JOO, englanninkielisissä turnauksissa YES), hän ilmoittaa pistetilanteen ja sen, monesko pelaajan syöttö on kyseessä. Sen jälkeen tuomari viheltää yhdellä vihellyksellä pelin alkaneeksi. Kysymys valmiudesta esitetään kuitenkin vain ottelun tai erän alussa, aikalisien ja poikkeuksellisen pitkien pelikatkojen jälkeen (tai muuten tarvittaessa).

Esimerkki:

A on syöttäjä. B on vastustaja.
– Onko B valmiina?
– Kyllä!
– Onko A valmiina?
– Kyllä!
– Aloitetaan, tilanne on 0–0.
– A:n ensimmäinen syöttö. [Vihellys]

6. SYÖTÖT

6.1. Tuomarin vihellettyä syötön alkaneeksi pelaajan on syötettävä pallo kahden (2) sekunnin kuluessa. Jos pelaaja ei syötä kahdessa (2) sekunnissa, niin hän menettää syötön ja vastustajalle annetaan yksi (1) piste Vastustaja saa myös yhden pisteen, jos pelaaja syöttää ennen tuomarin vihellystä.

6.2 Syötettäessä pallon on oltava kiinni pöydän pinnassa. Jos näin ei ole, pelaaja menettää yhden (1) pisteen välittömästi.

6.3 Pallon tahallinen vierittäminen ennen syöttölyöntiä ei ole sallittua, ja siitä tuomitaan laiton syöttö. Vastustajalle annetaan yksi (1) piste.

 • Jos pallo vierii pelipöydälle asettamisen ja syöttölyönnin osumisen välillä, tämä on sallittua edellyttäen, että pelaaja ei liikuta palloa tahallisesti. (Pallon paikallaan pitäminen voi tuottaa ongelmia esim. yksikätisille pelaajille tai silloin, kun pelipöytä ei ole täysin tasainen).

Pelaaja saa vaihtaa pallon kohtaa pelipöydällä myös sen jälkeen, kun tuomari on viheltänyt pelin käyntiin (sääntökohtaa 6.1 on kuitenkin noudatettava).

6.4 Syötettäessä jokainen kosketus palloon lasketaan yhdeksi (1) syötöksi.

6.5 Jos pelaaja syöttäessään lyö ohi pallosta, sovelletaan jompaakumpaa seuraavista tulkinnoista:

 • jos lyönnistä ei kuulunut (tuomarin tulkinnan mukaan) ääntä, pelaaja voi yrittää lyödä palloa useitakin kertoja (kuitenkin korkeintaan syötölle asetettuun 2 sekunnin aikarajaan asti).
 • jos lyönnistä kuului (tuomarin tulkinnan mukaan) ääni, lyönti lasketaan syötöksi.

6.6 Pelaajalla on vuorollaan kaksi (2) syöttöä. Sen jälkeen syöttövuoro siirtyy vastustajalle.

6.7 Syöttöpallon tulee osua täsmälleen yhden kerran sivuseinään ennen keskiseinän alitusta. Jos syöttö epäonnistuu, tuomari keskeyttää pelin ja vastustajalle annetaan yksi (1) piste. Jos pallo pyörii syötön jälkeen kiinni sivuseinässä vastustajan puolelle, sen katsotaan koskettaneen seinää monta kertaa syöttäjän puolella, joten vastustajalle annetaan yksi (1) piste. Syötössä ei katsota tapahtuneen virhettä, jos syöttöpallo osuu keskiseinän alaosaan siten, että se jatkaa suoraan kulkuaan pelipöydän toiselle puolelle.

6.8 Kun tuomari ilmoittaa syöttövuoron, pelaajan on valmistauduttava peliä viivyttämättä syöttöön. Pelaaja osoittaa syöttövalmiutensa asettamalla pallon pelipöydälle.

 

7. PELI

7.1 Jos pelaaja pitää vapaata kättään pelialueella, niin vastustajalle annetaan yksi (1) piste. Pelaajan vaihtaessa pelikättään tämä sääntö ei päde. Vapaan käden on sallittua liikkua pelialueen yllä, jos vapaan käden liike liittyy luonnollisena osana pelikäden liikkeeseen palloa iskettäessä. Vapaa käsi saa olla päätytason päällä ja mennä siitä ylikin, mutta pelaaja ei saa laittaa sormiaan päätytason etupuolelle eikä tarttua päätytasoon sormillaan. Pelaajan ylävartalo saa olla kumartuneena pelialueen ylle, mutta sääntökohta 4.5 kosketuksesta on silti voimassa.

7.2 Mailaa saa vaihtaa kädestä toiseen. Kahden käden ote ei ole sallittu. Jos pelaaja rikkoo tätä sääntöä, niin vastustajalle annetaan yksi (1) piste

7.3 Jos maila putoaa pelaajan kädestä, vastustajalle annetaan välittömästi yksi (1) piste.

7.4 Jos maila rikkoutuu, niin ettei sillä pysty jatkamaan peliä, tuomarin on keskeytettävä peli ja määrättävä uusintasyöttö. Mailan rikkoutumisen jälkeen tullutta maalia tai pistesuoritusta ei hyväksytä, vaikka tuomari ei olisikaan ehtinyt viheltää peliä poikki. Maila katsotaan rikkoutuneeksi, jos se on vaurioitunut pahasti tai jos siitä on irronnut suuri osa.

 

8. KUOLLUT PALLO

8.1 Tuomari tuomitsee pallon kuolleeksi ja ilmoittaa uusintasyötön silloin, kun hänen mielestään pallo liikkuu niin hitaasti, että peli viivästyy tarpeettomasti, tai kun pelaaja on menettänyt tuntuman palloon.

8.2 Jos pallon liikettä ei kuulu yli kahden (2) sekunnin aikana, tuomari viheltää pallon kuolleeksi. Pallon liikettä ei katsota kuuluvan, kun tuomari ei kuule pallon liikkuvan pelipöydällä.

 

9. RANGAISTUKSET

9.1 Rangaistukset, joista annetaan ensin varoitus.

Kaikista sääntökohdan 9.1 alla mainitusta rikkomuksista tuomitaan seuraavasti.

 • Ensimmäisellä kerralla: Varoitus
 • Toisella kerralla ja sitä seuraavilla kerroilla: vastustajalle annetaan (2) pistettä.

9.1.1 Pelaaminen muualta kuin pelipäädystä.

 • Pelaajan on pelattava pelipöydän päädystä. Pelipöydän sivusta ei saa pelata. Pöydän päätyä lukuun ottamatta mistään pelipöydän osasta ei saa pitää kiinni vapaalla kädellä. ”Pääty” tarkoittaa tässä pelipöydän päätyä nurkkakaarteet kokonaisuudessaan mukaan lukien.

9.1.2 Palloon sormin tarttuminen.

 • Palloa ei saa liikuttaa tarttumalla siihen sormella.

9.1.3 Pelipöydän häiritsevä liikuttaminen työntämällä, tönimällä tai muuten sitä jatkuvasti liikuttamalla.

9.1.4 Mailan raaputtaminen häiritsevästi.

9.1.5 Puhuminen pelin tai pelikatkon aikana (poikkeuksena sääntökohdat 2.12, 2.13 ja 3.1)

9.1.6 Jonkin kehonosan työntäminen maalialueelle ulkopuolelta.

9.1.7 Muu toiminta, jonka tuomari katsoo vastustajan häiritsemiseksi tai tahalliseksi pelin viivyttämiseksi.

9.2 Rangaistukset, joista ei anneta varoitusta.

Kaikista sääntökohdan 9.2 alla mainituista rikkomuksista tuomitaan välittömästi kaksi (2) rangaistuspistettä.

9.2.1 Pelaajan tai valmentajan matkapuhelin tai muu elektroninen laite aiheuttaa äänen ottelun aikana.

9.2.2 Valmentaja koettaa salaa neuvoa pelaajaansa syöttöjen välillä.

Tämä katsotaan heti vakavaksi sääntörikkomukseksi, ja tuomari määrää valmentajan poistumaan pelihuoneesta.

9.3 Muut rangaistukset

9.3.2 Pelaajan törkeä epäurheilijamainen käytös.

 • Jos pelaaja kiroilee tuomarille, heittää pallon tai mailan tai käyttäytyy muuten epäasiallisesti, tuomarilla on oikeus rangaista rikkonutta pelaajaa välittömästi. Rikkonut pelaaja häviää ottelun diskaussääntöjen mukaisesti.

9.3.3 Tuomari voi käskeä kannustajat tai valmentajat poistumaan pelihuoneesta, jos nämä käyttäytyvät epäreilusti tai epäasiallisesti.

9.3.4 Pelaajan tulee olla pelipaikalla sovittuna aikana. Ellei pelaaja saavu paikalle viiden minuutin sisällä ilmoitetusta pelin alkamisajasta, hänet tuomitaan häviämään koko ottelu diskaussääntöjen mukaisesti. Jos pelaaja myöhästyy peleistä toistuvasti, hänet voidaan sulkea pois koko turnauksesta.

 

10. PELIASU

10.1. Pelaajilla tulee olla enintään kyynärpäähän yltävät lyhythihaiset pelipaidat.

10.2. Pelaajien pitää käyttää pelikäsineitä ja/tai rystysuojia.

 • Ne saavat ylettyä enintään kuusi (6) cm ranteen yläpuolelle.
 • Käsisuojan paksuus olla enintään 2,5 cm rystypuolella (kaikkien sormien kohdalla) koko matkalta ranteeseen asti.
 • Se saa laajentaa pelikättä enintään 2 cm (kummaltakin puolelta).
 • Käsineen kokoa mitattaessa peukaloa ei oteta huomioon.

10.3. Pelaaja voi käyttää kyynärvarsisuojaa, joka ulottuu korkeammalle kuin kuusi (6) cm ranteen yläpuolelle, mutta sen on väriltään erotuttava pelikäsineestä (esim. hikinauha, side jne.). Tätä osaa suojauksesta ei katsota osaksi pelikättä.

 • Sallitut tavat merkitä kuuden (6) cm raja ovat:
  • sellaisen pelikäsineen käyttäminen, joka ulottuu kuusi (6) cm rannenivelen yläpuolelle
  • sellaisen pelikäsineen kanssa SAMANVÄRISEN hikinauhan käyttäminen, joka ulottuu kuusi (6) cm rannenivelen yläpuolelle, jos pelikäsine on tätä lyhyempi
  • sellaisen pelikäsineen kanssa ERIVÄRISEN hikinauhan käyttäminen, joka ALKAA kuusi (6) cm rannenivelen yläpuolelta (näin ranne voi jäädä paljaaksi kuusi (6) cm rannenivelestä ylöspäin)
  • yllä mainittujen tapojen yhdistelmät.

10.4. Pelaajien on käytettävä läpinäkymättömiä silmäsuojia, jotka estävät näkemisen täydellisesti. Läpinäkymättömiksi teipatut laskettelu- tai muut vastaavat lasit tai maalipallomaskit ovat ainoat sallitut silmäsuojat. Silmäsuojien kehykset on pehmustettava vaahtomuovilla, silikonilla tai muulla materiaalilla, joka sulkee täydellisesti valon näkymisen. Kun tuomari tarkistaa silmäsuojat, niistä ei saa näkyä lainkaan valoa läpi – niiltä vaaditaan kirjaimellisesti ”täydellinen pimeys”. Pelaajien vastuulla on hankkia asianmukaisesti valmistellut silmäsuojat, jotta he voivat osallistua turnaukseen.

10.5. Tuomarin pitää olla selkeästi tunnistettavissa tuomariksi.

C: VARUSTEET

 

11. MAILAT

Mailojen tulee olla rakenteeltaan kovahkoa materiaalia ja pituudeltaan kolmekymmentä (30) cm. Maila voidaan päällystää pehmeällä materiaalilla (kerroksen paksuus saa olla enintään kaksi (2) mm joko toisella tai molemmalla puolella.) Mailan kahva saa ulottua lapaosan päälle.

Enimmäismitat:

 • Koko pituus:                              30 cm
 • Lapaosan pituus:                      20 cm
 • Lapaosan leveys:                       7,5 cm
 • Lapaosan paksuus:                   1 cm (sisältäen mahdollisen pintamateriaalin)
 • Kädensijan halkaisija:             4 cm

Mailan lapa voi olla päästä pyöristetty ja/tai kulmikas. Jos lapaosa ja kädensija on valmistettu käytännöllisesti katsoen yhdestä kappaleesta, lapaosa alkaa kohdasta, jossa kädensijan halkaisija/leveys ylittää neljä (4) cm.

 • Pehmeän päällystemateriaalin paksuus voi olla molemmilla puolilla kaksi (2) mm, mutta lapaosan kokonaispaksuus ei saa ylittää kymmentä (10) mm. Esimerkiksi seuraavin mitoin varustettu maila on sallittu: päällyste 2 mm + lapa 6 mm + päällyste 2 mm.
 • Mailan kädensija saa ulottua lapaosan päälle korkeintaan neljäkymmentä (40) mm (mikä vastaa kädensijan sallittua leveyttä).

Mittapiirrokset ovat saatavilla IBSA:n verkkosivulta osoitteesta http://www.ibsasport.org/sports/showdown/rules.

 

12. PALLOT

Pallot on valmistettava niin, että niiden liikkeen voi kuulla. Pallon halkaisija on kuusi (6) cm, ja niiden pinnan tulee olla sileä ja kova. IBSA:n turnauksissa voidaan käyttää vain IBSA:n alakomitean hyväksymiä palloja. IBSA:n turnauksia ovat kaikki mestaruusturnaukset sekä ne kilpailut, joista voi saada rankingpisteitä.

 

13. PELIPÖYTÄ

Mitat:

 • Pöydän sisäleveys: 366 cm (poikkeama enintään 5 mm)
 • Pöydän sisäpituus: 122 cm (poikkeama enintään 5 mm)
 • Pelipinnan korkeus lattiasta: 78 cm
 • Sivuseinä: 14 cm
 • Kulman sisäsäde: 23 cm
 • Maalisyvennys (puoliympyrä): halkaisija 30 cm
 • Päätyseinän suorakaiteen muotoinen aukko: 30 cm x 10 cm
 • Tunnustellen havaittava maalialueen raja: halkaisija 40 cm
 • Päätytaso: Ulottuma pelipöydän päälle 5 cm, ulottuminen päätyseinän yläpuolelta pelipöydän ulkopuolelle sallittu
 • Keskiseinä: korkeus 42 cm sivuseinien ylälaidasta, pelipinnan yläpuolella olevan aukon korkeus 10 cm

Mittapiirrokset ovat saatavilla IBSA:n verkkosivulta osoitteesta http://www.ibsasport.org/sports/showdown/rules.

D: JOUKKUEPELIN SÄÄNNÖT

 

20.JOUKKUEPELIN YLEISET SÄÄNNÖT

20.1 Joukkuepelit pelataan edellä esitettyjen IBSA:n sokkopingiksen kaksinpelin pelisääntöjen mukaisesti, mutta joukkuepelin säännöissä mainituin eroin.

 

21. JOUKKUEET

21.1 Joukkueiden on oltava sekajoukkueita, joissa on kaksi (2) miespelaajaa ja yksi (1) naispelaaja tai päinvastoin.

21.2 Joukkueella on oikeus vaihtaa yksi (1) pelaaja vaihtopelaajaan turnauksen uudessa ottelussa (kokonaisjoukkueen koko vaihtopelaajineen on viisi (5) pelaajaa). Pelaajat eivät saa kuulua toiseen maajoukkueeseen, eli maajoukkueen A pelaaja ei saa pelata turnauksen aikana osana maajoukkuetta B.

 

22. LISÄSÄÄNNÖT

22.1 Ottelun voittaa se joukkue, joka ensin saavuttaa vähintään kolmekymmentäyksi (31) pistettä vähintään kahden (2) pisteen erolla vastustajajoukkueeseen, esim. 31–29.

22.2 Kullakin pelaajalla on syöttövuorollaan kolme (3) syöttöä, jotka pelattuaan hän poistuu pelipöydästä. Hänet korvaa joukkueen seuraavaksi vuorossa oleva pelaaja, joka vastaanottaa aluksi kolme (3) syöttöä vastustajajoukkueen pelaajalta.

22.3 Ennen ottelun alkua valmentajien tulee ilmoittaa joukkuekokoonpano sekä pelaajien pelaamisjärjestys tuomarille. Ilmoitus tehdään salaa ennen kolikonheittoa.

22.4 Pelaajien on pysyttävä koko ajan pelihuoneessa, jotta pelaajavaihdot sujuvat viivästyksettä.

22.5 Ennen ottelun alkua tuomari arpoo syöttövuoron kolikolla. Ottelukaavion mukaista kotijoukkuetta (pelaajaa tai valmentajaa) pyydetään valitsemaan joko kruuna tai klaava. Jos joukkue arvaa oikein, se saa valita vastustajajoukkueen pelaamisjärjestyksen kuultuaan, ottaako se ensimmäisen syöttövuoron vai luovuttaako se sen vastustajajoukkueelle.

22.6 Joukkuepelissä puolenvaihto suoritetaan, kun yksi (1) joukkue on saavuttanut kuusitoista (16) pistettä. Tuomari huolehtii oven avaamisesta.

22.7 Molemmilla joukkueilla on oikeus yhteen (1) aikalisään kussakin ottelussa.

 

23. PELIJÄRJESTYS

 1. Joukkueen A ensimmäinen pelaaja (A1) syöttää 3 kertaa joukkueen B ensimmäistä pelaajaa (B1) vastaan.
 2. Pelaaja A1 poistuu pöydästä 3 syötön jälkeen, minkä jälkeen pelaaja B1 syöttää 3 kertaa pelaajaa A2 vastaan.
 3. Pelaaja B1 poistuu pöydästä 3 syötön jälkeen, minkä jälkeen pelaaja A2 syöttää 3 kertaa pelaajaa B2 vastaan.
 4. Pelaaja A2 poistuu pöydästä 3 syötön jälkeen, minkä jälkeen pelaaja B2 syöttää 3 kertaa pelaajaa A3 vastaan.
 5. Pelaaja B2 poistuu pöydästä 3 syötön jälkeen, minkä jälkeen pelaaja A3 syöttää 3 kertaa pelaajaa B3 vastaan.
 6. Pelaaja A3 poistuu pöydästä 3 syötön jälkeen, minkä jälkeen pelaaja B3 syöttää 3 kertaa pelaajaa A1 vastaan.
 7. Pelaaja B3 poistuu pöydästä 3 syötön jälkeen, minkä jälkeen pelaaja A1 syöttää 3 kertaa pelaajaa B1 vastaan.

Tätä pelijärjestystä noudatetaan, kunnes jompikumpi joukkueista saavuttaa 31 pistettä (ks. sääntökohta 22.3).